Rezultate proiectPrezentarea rezultatelor si a impactului activitatilor derulate in cadrul proiectul


Broşura  Managementul de caz în probatiune


Broşura  Mentoratul proces de insertie sociala


Broşura  Munca neremunerata in folosul comunitatii


Broşura Probatiune

Broşura  Programele de interventie din cadrul sistemului de probatiune


Pliant  Activitatea de probatiune


Pliant  Alegerea mea

Rezultatele activităților derulate în cadrul proiectului


Activitatea privind Dezvoltarea unor instrumente specifice de management instituțional în probațiune


Rezultate:


 • 4 instrumente specifice de management în probatiune dezvoltate si anume:


 • Strategia de dezvoltare a sistemului de probatiune

 • Planul de actiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare

 • Strategia de selectie si recrutare a personalului

 • Procedura privind coordonarea serviciilor de probatiune 


 • 2 ateliere de lucru organizate în vederea diseminării instrumentelor de management elaborate

 • Schimb de bune practici în domeniu realizat între sistemele de probatiune din România si Norvegia

   


Activitatea privind Dezvoltarea unui set de standarde de lucru și a pocedurii aferente de evaluare a implementării acestora, pentru îmbunătățirea funcționării sistemului de probațiune


Rezultate:


 • Standarde de lucru în probațiune elaborate

 • Procedură de evaluare a implementării standardelor de lucru elaborată

 • 4 sesiuni de formare pentru personalul de probațiune (116 persoane formate, inclusiv formatori) organizate


 


Activitatea privind Dezvoltarea unor standarde ocupaționale pentru personalul de probațiune și formarea de formatori


Rezultate:


 • Standarde ocupaționale pentru educație și formare aferente celor două ocupații (consilier de probațiune și inspector de probațiune) elaborate și aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări

 • Plan și programă de formare (criterii pentru recrutare și formare, evaluare și promovare) dezvoltate

 • Formare de formatori pentru sistemul de probațiune organizată (1 sesiune de formare de formatori pentru 15 persoane și atestare ca formator a persoanelor instruite  de către Autoritatea Națională pentru Calificări)

   

   


Activitatea privind Dezvoltarea unei proceduri de lucru
bazată pe principiul managementului de caz


Rezultate:


Procedură de lucru privind principiile managementului de caz elaborată


 • Diseminarea în format electronic a 1.500 materiale informative (broșuri/ghiduri) procedură de lucru

 • 8 sesiuni de formare pentru 193 persoane organizate (152 personal de probațiune și alți parteneri cu care colaborează serviciile de probațiune)


 


Activitatea privind Crearea unui program de tip Alegerea mea alternativ închisorii, adaptat particularităților sistemului românesc de probațiune și beneficiarilor săi


Rezultate:


 • Programul de tip Alegerea mea pentru consumatorii de alcool/drog elaborat, pilotat și integrat în practica serviciilor  de probațiune

 • Personalul de probațiune format pentru implementarea programului de intervenţie (101 persoane formate în 4 sesiuni de formare pentru aplicarea programului, inclusiv pentru formarea de formatori)

 • Pilotarea programului de intervenție, în 6 servicii de probațiune (București, Ilfov, Brașov,  Hunedoara, Suceava, Timiș)

 • Elaborarea și tipărirea ghidului de aplicare a programului în 300 exemplare

 • Tipărirea a 2.000 materiale informative (pliante) conținând descrierea programului

   


Activitatea privind Dezvoltarea unui sistem de evaluare, monitorizare și măsurare a rezultatelor cu privire la reabilitarea și reintegrarea persoanelor care au săvârșit infracțiuni


Rezultate:


 • Sistem de evaluare, monitorizare și măsurare a rezultatelor cu privire la reabilitarea și reintegrarea persoanelor care au săvârșit infracțiuni dezvoltat

 • Raport de cercetare tipărit și diseminat în 1.750 exemplare


 


Activitatea privind Elaborarea unui program de educație civică pentru a fi folosit de către serviciile de probațiune în lucrul cu minorii față de care s-au dispus măsuri educative neprivative de libertate


Rezultate:


 • Program de educație civică destinat minorilor dezvoltat

 • Formarea personalului de probațiune pentru aplicarea programului prin derularea a 3 sesiuni de formare pentru 48 persoane, inclusiv formarea de formatori

 • Pilotarea programului de educație civică pe un număr de 26 minori condamnați la măsuri educative neprivative de libertate

 • Elaborarea unui ghid pentru aplicarea programului

   


Activitatea privind Elaborarea unui manual de probațiune


Rezultat:


 • Manual de probațiune elaborat, tipărit în 1.000 exemplare și diseminat în rândul personalului de probațiune și al specialiștilor din domeniul juridic


 


 


Activitatea privind Promovarea proiectului și a beneficiilor alternativelor la închisoare


Rezultate:


 • Promovarea noilor dispoziții penale în materia probațiunii prin organizarea a 18 sesiuni de formare pentru 439 de persoane (personal de probațiune și specialiști din sistemul judiciar)

 • Materiale informative cu privire la noile coduri elaborate (broșura de prezentare a sistemului de probațiune tipărită în 4.500 exemplare)

   

 • Promovarea proiectului prin asigurarea vizibilității și publicității conform Planului de Publicitate elaborat

 • Conștientizarea beneficiilor alternativelor la detenție și a importanței activităților specifice probațiunii prin promovarea proiectului în cadrul celor 9 evenimente naționale organizate în Timișoara, Cluj Napoca, Brașov, Focșani, Iași, Constanța, Pitești și București

   


Activitatea privind Furnizarea unui program de mentorat pentru asistarea persoanelor condamnate de etnie romă aflați sub supraveghere


Rezultate:


 • Activități de mentorat derulate pentru persoanele de etnie romă aflate în evidențele a 10 servicii de probațiune selectate

 • Materiale informative tipărite și diseminate (500 exemplare pliante) conținând descrierea activităților de mentorat

 • 20 mentori recrutați și formați pentru a deveni persoane de suport/ model pentru persoanele supravegheate

 • Traducerea în limba romani a unor documente emise de către serviciile de probațiune și a materialelor privind implementarea activităților de mentorat


 


Activitatea privind Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul de probațiune și a funcționării sistemului de probațiune prin asigurarea unor dotări adecvate


Rezultate:


 • Condiții de lucru îmbunătățite pentru personalul de probațiune (achiziții de echipament IT, mobilier, sisteme de alarmă, reportofoane, camere video, camere foto, ecrane de proiecție, videoproiectoare și alte dotări)

 • 42 servicii de probațiune și Direcția Națională de Probațiune dotate cu mobilier și echipament tehnic

 • 9 sedii locale (Serviciile de Probațiune Arad, Caraș Severin, Bistrița Năsăud, Brașov, Botoșani, Hunedoara, Iași, Vaslui, Timiș) și sediul DNP renovate


 


Rezultatele proiectului, sumarizare:


 • 4 instrumente de management

 • 3 noi programe de lucru

 • 3 seturi de standarde

 • 15 formatori

 • 1 procedură privind managementul de caz

 • 1 cercetare

 • 1 manual

 • 917 participanți la sesiuni de formare profesională

 • 9 evenimente de promovare

 • 13 broșuri, 2 ghiduri, 7 pliante de prezentare

 • 1 software pentru evaluarea riscului de recidivă și bază de date

 • 10 sedii de servicii și sediul DNP reabilitate

 • Conditii de lucru imbunatatite in 42 SP-uri si DNP, prin achizitiile efectuate


 
Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2021 by DNN Corp