Informații generale

Direcția Națională de Probațiune (DNP), în calitate de Promotor de Proiect, beneficiază, în temeiul contractului de finanțare nr. 1/38404/29.04.2014, de asistență financiară nerambursabilă pentru implementarea proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, oferită prin intermediul programului de finanțare RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectul, având o valoare totală eligibilă aprobată de 8.622.139,03 lei, este implementat de către DNP în parteneriat cu Serviciul de Probațiune Rogaland din Norvegia și are ca obiectiv îmbunătățirea performanței de ansamblu a sistemului românesc de probațiune prin dezvoltarea managementului organizațional al sistemului de probațiune, îmbunătățirea practicii, a instrumentelor sale de lucru și a capacității, inclusiv în ceea ce privește oferirea de  asistență specifică pentru infractorii romi aflați în supravegherea serviciilor de probațiune, precum și prin îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului și a funcționării serviciilor de probațiune, în conformitate cu standardele europene, în vederea furnizării  unor servicii eficiente alternative închisorii.

          Perioada implementării proiectului: aprilie 2014 – aprilie2016

          Grupul țintă:

  • Partenerii proiectului: sistemul de probațiune din România și Serviciul de Probațiune Rogaland

  • Alți parteneri: reprezentanți ai societății civile, mass media, ONG-uri cu atribuții în domeniul proiectului

  • Publicul larg

Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2021 by DNN Corp