Comunicat de presă

 

26 martie 2019

 

COMUNICAT PRESA

 

În perioada 18 – 22 martie 2019, în cadrul proiectului „Parteneriat pentru viitor”, finanțat din  Fondul pentru Relații Bilaterale de la nivelul Programului „Justiție” al Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 și implementat de Administrația Națională a Penitenciarelor,  în parteneriat cu Direcția Națională de Probațiune și Directoratul Serviciilor Corecționale din Norvegia, s-au derulat două vizite de lucru în Norvegia.

Vizitele de lucru au constituit o oportunitate pentru discutarea unor aspecte privind întărirea relațiilor bilaterale și extinderea schimbului de bune practici în domeniul corecțional (penitenciar și probațiune) din România și Norvegia, în cadrul celor două proiecte, „Correctional” și „4NORM(–ality)”, ce urmează a fi implementate în perioada următoare în România.

Totodată, a fost un prilej pentru inițierea altor colaborări în vederea creării cadrului necesar implementării principiului „înveți – vezi – adaptezi”, prin participarea comună la evenimente importante pentru sistemele corecționale europene și nu numai.

La aceste vizite au participat reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, ai Penitenciarelor Baia Mare, Botoșani,  Tg. Mureș și  Vaslui, precum și ai Direcției Naționale de Probațiune. Cele două delegații au fost alcătuite din reprezentanți cu roluri de management/coordonare ai proiectelor pre-definite din partea ANP și DNP și personalul cu rol de coordonare și execuție a activităților specifice ce vizează construcția noilor complexe corecționale pilot, în cadrul proiectelor menționate.


 

 

Agenda celor două vizite de lucru în Norvegia a cuprins întâlniri la Directoratul Serviciilor Corecționale din Norvegia (KDI), Academia Serviciilor Corecționale din Norvegia (KRUS) și penitenciarele Hedmark, Halden, Stavanger și Romerike, cu reprezentanți ai acestora, precum și cu reprezentanți ai serviciilor de probațiune din Rogaland și  Østfold.

 

 

 

 

 

 

                           

 30 octombrie 2018

 COMUNICAT DE PRESĂ


În perioada 21 – 26 octombrie 2018, s-a desfășurat la Montreal, Canada, a 20-a conferință anuală a Asociației Internaționale a Serviciilor Corecționale (ICPA), găzduită de Serviciile Corecționale Canadiene (CSC). Tema conferinței a fost „Dincolo de închisoare. Calea de urmat”, agenda fiind structurată în ședințe plenare și ateliere de lucru. 
Cu membri din peste 80 de țări, conferința ICPA este cea mai importantă adunare internațională anuală, ocazie cu care oficiali din sistemul corecțional pot “învăța unul de la altul”. Astfel, ediția din acest an a reunit peste 600 de participanți, specialiști din sistemul penitenciar și din probațiune la nivel mondial. Acestora li s-au alăturat delegația României, alcătuită din reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai Direcției Naționale de Probațiune (DNP), după cum urmează: directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, manageri de proiecte care au fost implicați direct în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, precum și manageri, respectiv coordonatori de proiecte care vor fi finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.
Participarea delegației române la această conferință a oferit posibilitatea de a întări relațiile bilaterale între serviciile penitenciare și de probațiune din România și Directoratul Serviciilor Corecţionale Norvegiene, precum și prezentarea, în faţa comunităţii profesionale internaționale, ca exemplu de bună practică, a rezultatelor obţinute în cadrul cooperării anterioare dintre cele două țări în domeniul implementării proiectelor finanţate prin Mecanismul Financiar Norvegian, dar şi a celor preconizate a fi atinse în perioada următoare.
De asemenea, evenimentul a constituit o oportunitate majoră pentru participanții români de a rămâne conectaţi la realitatea comună şi a acţiona proactiv la schimburile constructive de idei şi bune practici în materie. 
Participarea la evenimentul menționat s-a realizat în contextul proiectului „Privind în urmă. Privind în viitor”, finanțat din Fondul pentru Relaţii Bilaterale la nivelul Programului „Justiție”, finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.  Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a consolida colaborările existente dintre România şi Norvegia în domeniul serviciilor corecţionale (penitenciare şi probaţiune) şi de a iniţia alte colaborări în vederea creării cadrului necesar implementării principiului „înveţi – vezi – adaptezi”, prin participarea comună la evenimente importante pentru sistemele corecționale europene și nu numai.

               2 noiembrie 2017COMUNICAT DE PRESĂÎn perioada 22 – 27 octombrie 2017, la Londra, Marea Britanie, s-a desfășurat a 19-a conferință anuală a Asociației Internaționale a Serviciilor Corecționale (ICPA), găzduită de Serviciul Național pentru Managementul Infractorilor (NOMS). Tema conferinței a fost „Inovație în reabilitare: construirea unui viitor mai bun”, agenda fiind structurată în ședințe în plen și ateliere de lucru.

Cu membri din peste 80 de țări, conferința ICPA este cea mai importantă adunare internațională anuală, ocazie cu care oficiali din sistemul corecțional pot învăța unul de la altul”. Astfel, ediția din acest an a reunit aproximativ 700 de participanți, specialiști din sistemul penitenciar și din probațiune la nivel mondial. Acestora li s-au alăturat delegația României, alcătuită din reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai Direcției Naționale de Probațiune (DNP), după cum urmează: directorii generali ai celor două instituții, coordonatorii structurilor de cooperare internațională, managerii de proiecte care au fost implicaţi direct în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, precum și managerii de proiecte care dezvoltă aplicaţiile aferente celor trei noi proiecte care vor fi finanţate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Participarea delegației române la această conferință a oferit posibilitatea de a întări relațiile bilaterale între serviciile penitenciar și de probațiune din România, și Directoratul Serviciilor Corecţionale Norvegiene, precum și prezentarea, în faţa comunităţii profesionale internaționale, ca exemplu de bună practică, a rezultatelor obţinute în cadrul cooperării anterioare dintre cele două țări în domeniul implementării proiectelor finanţate prin Mecanismul Financiar Norvegian, dar şi a celor preconizate a fi atinse în perioada următoare.

De asemenea, evenimentul a constituit o oportunitate majoră pentru participanții români de a rămâne conectaţi la realitatea comună şi a acţiona proactiv la schimburile constructive de idei şi bune practici în materie.

Participarea la evenimentul menționat s-a realizat în contextul  proiectului „Punţi de cooperare”, finanțat din Fondul pentru Relaţii Bilaterale la nivelul Programului RO 23 ”Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni neprivative de libertate”. Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a consolida colaborările existente dintre România şi Norvegia în domeniul serviciilor corecţionale (penitenciare şi probaţiune) şi de a iniţia alte colaborări în vederea creării cadrului necesar implementării principiului „înveţi – vezi – adaptezi”, prin participarea comună la evenimente importante pentru sistemele corecționale europene și nu numai.

 26 iunie 2017

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În perioada 20 - 22 iunie 2017, la Lillestrom, Norvegia, s-a desfășurat a 22 - a ediție a Conferinței Directorilor de Sisteme Penitenciare și de Probațiune a Consiliului Europei (CoE), organizată cu sprijinul serviciului corecțional norvegian. Tema conferinței a fost „Recrutarea, formarea și dezvoltarea personalului în secolul 21”, agenda fiind structurată în ședințe în plen și ateliere de lucru.

 Printre participanţii la acest eveniment s-au numărat, alături de directorii generali ai sistemelor penitenciare din statele membre CoE, reprezentanţi ai Uniunii Europene, Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite, EuroPris, Confederaţiei Europene de Probaţiune (CEP), judecători şi procurori, precum și directori de academii/școli de formare a personalului de penitenciare. Acestora li s-au alăturat delegația României, alcătuită din reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai Direcției Naționale de Probațiune (DNP).

Participarea delegației române la această conferință a oferit posibilitatea abordării şi dezbaterii unor subiecte de interes comun pe tema îmbunătățirii sistemului de recrutare, selecție, formare și evaluare a personalului de probatiune.

De asemenea ,evenimentul a constitiut o oportunitate majoră pentru participanţii români de a rămâne conectaţi la realitatea comună şi a acţiona proactiv la schimburile constructive de idei şi bune practici în materie.

Participarea la evenimentul menționat s-a realizat în contextul  proiectului „Punţi de cooperare”, finanțat din Fondul pentru Relaţii Bilaterale la nivelul Programului RO 23 ”Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni neprivative de libertate”. Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a consolida colaborările existente dintre România şi Norvegia în domeniul serviciilor corecţionale (penitenciare şi probaţiune) şi de a iniţia alte colaborări în vederea creării cadrului necesar implementării principiului „înveţi – vezi – adaptezi”, prin participarea comună la evenimente importante pentru sistemele corecționale europene și nu numai.

    
 25 aprilie 2017

 

 

 

Comunicat de presă  privind conferința de închidere a proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”

 

 

 

In data de 24 aprilie 2017, Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției a organizat, la București, conferința de închidere a proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”.

 

 La eveniment au participat reprezentanți ai sistemului de probațiune din Norvegia, reprezentați ai sistemului de probațiune din România, ai instanțelor, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și alți reprezentanți ai unor instituții publice de la nivel central.

  

     În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile și rezultatele proiectului, precum și modul în care acesta vine în întâmpinarea nevoilor instituționale ale sistemului de probațiune din România, în contextul în care, anul 2014 a reprezentat anul intrării în vigoare a unei noi legislații în materie penală și a unei noi legi privind organizarea sistemului de probațiune.

  

 Proiectul a avut ca scop îmbunătățirea performanței de ansamblu a sistemului românesc de probațiune, prin dezvoltarea managementului organizațional, a instrumentelor de lucru existente la nivelul serviciilor de probațiune, dar și prin îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru consilierii de probațiune din 9 servicii de probațiune. Totodată, prin proiect se urmărește și oferirea de asistență specifică pentru persoanele de etnie romă aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, în conformitate cu standardele europene, în vederea furnizării unor servicii eficiente alternative închisorii.

 

 

 Proiectul, având un buget de 8.622.139 lei, a fost finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, și a fost implementat de Direcția Națională de Probațiune în colaborare cu Direcția Programe Europene din cadrul Ministerului Justiției.

  

 22 Februarie 2017

Comunicat de presă  privind conferința de promovare a proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”

 

  

În data de 21 februarie 2017, Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției a organizat o conferință de promovare a proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”. La evenimentul organizat la Pitești au participat reprezentanți ai sistemului de probațiune din Norvegia, reprezentați ai sistemului de probațiune din România, ai instanțelor, precum și reprezentanți ai unor instituții publice de la nivel local.

     

În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile proiectului, precum și modul în care acesta vine în întâmpinarea nevoilor instituționale ale sistemului de probațiune din România, în contextul în care, anul 2014 a reprezentat anul intrării în vigoare a unei noi legislații în materie penală și a unei noi legi privind organizarea sistemului de probațiune.

 

Proiectul are ca scop îmbunătățirea performanței de ansamblu a sistemului românesc de probațiune, prin dezvoltarea managementului organizațional, a instrumentelor de lucru existente la nivelul serviciilor de probațiune, dar și prin îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru consilierii de probațiune din 7 servicii de probațiune. Totodată, prin proiect se urmărește și oferirea de asistență specifică pentru persoanele de etnie romă aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, în conformitate cu standardele europene, în vederea furnizării unor servicii eficiente alternative închisorii. Proiectul, având un buget de 8.622.139 lei, este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, și este implementat de Direcția Națională de Probațiune în colaborare cu Direcția Programe Europene din cadrul Ministerului Justiției.

 

   

  

   C
OMUNICAT DE PRESĂ

 

În  perioada 23 - 28 octombrie 2016 Administrația Națională a Penitenciarelor a organizat, la Bucureşti, Adunarea Anuală şi Conferinţa Internaţională a Asociaţiei Internaţionale a Instituţiilor Corecţionale şi Penitenciarelor (I.C.P.A.).

Tema conferinţei a fost „Correctional Leadership – Engaging Hearts and Minds”, beneficiind de participarea a 450 de delegaţi din peste 70 de ţări reprezentate la nivel mondial. Acestora s-au alăturat reprezentanții Direcției Naționale de Probațiune, domnul Mihai Cristian Dima, director general, doamna Iuliana Cărbunaru, inspector de probațiune, precum și domnul Octavian Pană, șef al Serviciului de Probațiune Argeș. Participarea reprezentanților Direcției Naționale de Probațiune la acest eveniment a fost finanțată prin Fondul pentru relații bilaterale al Programului RO 23 "Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate" din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014 gestionat de către Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program.

În contextul provocărilor majore pentru sistemele corecţionale şi penitenciare din întreaga lume, dar mai ales din statele est-europene, organizarea acestei conferinţe la Bucureşti a oferit posibilitatea abordării şi dezbaterii unor subiecte de interes comun pe tema leadership-ului, susceptibile identificării de soluţii la problemele actuale cu care se confruntă specialiştii.

Evenimentul a constituit o oportunitate majoră pentru participanții români pentru a rămâne conectaţi la realitatea comună şi a acţiona proactiv la schimburile constructive de idei şi bune practici în materie.

 

 

 

 

 

09 septembrie 2016

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

În perioada 31 august – 1 septembrie 2016 la Lillestrom, Norvegia s-a desfășurat Conferința internațională cu tema ”Lucrând cu tinerii adulți infractori”, organizată de către Confederația Europeană pentru Probațiune  în strânsă cooperare cu Direcția Serviciilor Corecționale Norvegiene și Academia pentru Personalul Serviciilor Corecționale Norvegiene (KRUS).  La acest eveniment au participat reprezentanți din Norvegia, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Finlanda, Spania, Olanda, Belgia, Danemarca, Irlanda, Lituania, Letonia, Marea Britanie, Statele Unite, Estonia, Rusia, Slovenia, Austria, Suedia precum și o delegație a Direcției Naționale de Probațiune din România, reprezentată de către doamna Iuliana Bonea, șef al Serviciului de Probațiune Ilfov și domnul Ciprian Gavril, șef al Serviciului de Probațiune Prahova.

Conferința a constituit o oportunitate majoră pentru specialiștii români de a intra în contact cu experți internaționali, de a face un schimb constructiv de idei, de a se informa cu privire la ultimele realizări în domeniu , îndeosebi cu  problematica ridicată de tranziția de la regimul sancționator aplicat minorilor la cel specific adulților și de la instituțiile specializate în lucrul cu minorii la cele care lucrează cu adulții, modalitățile de lucru cu tinerii infractori, tehnicile pentru reducerea recidivei în rândul tinerilor, evaluarea instituțiilor care lucrează cu tinerii infractori, implicarea familiei și tehnici specifice justiției restaurative în lucrul cu tinerii infractori, în special în contextul în care practicienii din multe țări se confruntă tot mai frecvent cu provocarea de a lucra în activitatea curentă cu tinerii adulți infractori (16 - 23/25 ani), categorie pentru care nu întotdeauna regimul sancționator este adaptat caracteristicilor bio-psiho-sociale si stadiului de dezvoltare cognitiv-comportamentală.

Schimbul de bune practici de la nivel internațional va oferi oportunitatea Direcției Naționale de Probațiune de a aplica practicile profesionale actuale în materia lucrului specializat cu tinerii care au săvârșit infracțiuni, în acord cu standardele internaționale.

Participarea reprezentanților Direcției Naționale de Probațiune la acest eveniment a fost finanțată prin Fondul pentru relații bilaterale al Programului RO 23 "Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate" din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014 gestionat de către Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program.

 

 

 

Comunicat de presă  privind  derularea unor sesiuni de formare profesională

în cadrul proiectului

„Consolidarea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii

 programul RO23 Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-custodiale

 

În perioada aprilie – iunie 2016, Direcția Națională de Probațiune a organizat, la București, 12 sesiuni de formare profesională și întâlniri de lucru, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

 

Aceste sesiuni de formare profesională și grupuri de lucru s-au derulat în contextul implementării activităților proiectului sus-menționat, având ca obiective:

 

·         dezvoltarea unui set de standarde de lucru și a procedurii aferente de evaluare a implementării, pentru îmbunătățirea funcționării sistemului de probațiune (16 – 18 mai 2016)

·         dezvoltarea unor standarde ocupaționale pentru personalul de probațiune și formarea de formatori (04 – 08 aprilie 2016)

·         dezvoltarea unei proceduri de lucru bazată pe principiul managementului de caz (30 mai – 01 iunie 2016 și 02 – 04 iunie 2016)

·         dezvoltarea unui program de tip „Alegerea mea” alternativ închisorii, adaptat particularităților sistemului românesc de probațiune și beneficiarilor săi, pentru consumatorii de alcool/ drog (11 – 13 aprilie 2016)

·         dezvoltarea unui program de educație civică care va fi folosit de către serviciile de probațiune în lucrul cu minorii condamnați la executarea unor măsuri  educative neprivative de libertate (03 - 04 aprilie - sesiune de formare de formatori / 18 – 21 aprilie - 2 sesiuni de formare)

·         promovarea proiectului și a beneficiilor alternativelor la închisoare (5 sesiuni de formare profesională în intervalele 04 – 06 aprilie, 19 – 21 aprilie, 09 – 11 mai, 23 – 25 mai și 8 – 10 iunie 2016).

    

Atât la grupurile de lucru, cât și la sesiunile de formare profesională a participat un număr total de 297 persoane din sistemul de probațiune din România, experți din instituțiile locale partenere ale serviciilor de probațiune, precum și experți din sistemul de probațiune norvegian.

 

 

Comunicat de presă  privind conferința

Vulnerabilități, clasă și etnicitate în cadrul serviciilor corecționale 

 

  

În data de 26 mai 2016, Administrația Națională a Penitenciarelor, în colaborare cu Direcția Serviciilor Corecționale Norvegiene,  a organizat, la București, hotel Minerva, conferința Vulnerabilități, clasă și etnicitate în cadrul serviciilor corecționale, finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014, Programul RO 23 Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-custodiale - Fondul pentru Relații Bilaterale.

 

La acest eveniment Direcția Națională de Probațiune a participat în calitate de instituție colaboratoare, alături de Agenția Națională pentru Romi, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Justiției și organizația neguvernamentală Romano ButiQ.

 

Alături de reprezentanții instituțiilor din România menționate, la conferință au participat domnul Michael Guet, șeful Unității I-CARE, Echipa de sprijin a programelor pentru Romi SRSG, din cadrul Consiliului Europei, precum și domnul Kim Ekhaugen, director al Departamentului cooperare internațională din cadrul Direcției Serviciilor Corecționale Norvegiene.

 

Evenimentul s-a bucurat de o dimensiune tridimensionala, perspectiva europeană intersectandu-se cu cea natională si a societatii civile.

 

În cadrul conferinței au fost prezentate programele derulate de către sistemul de probațiune și cel penitenciar, inclusiv cu persoane care aparțin minorității rome, privind: accesul la justiție și aplicarea legii, aspectele practice identificate în interacțiunea directă cu acestea, aspecte de actualitate privind Strategia Guvernului Român pentru Incluziunea Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome 2015 – 2020.

 

Pornind de la ideea organizarii unui eveniment dinamic care sa faciliteze culegerea de informatii si identificarea nevoilor reale ale practicienilor din cadrul sistemului corectional, cei 70 de participanti au interactionat in cadrul a 7 grupuri de lucru avand urmatoarele teme: non-discriminare și egalitate de șanse, legătura cu familia și mediul de suport, rolul consilierului de probațiune, tehnici de reducere a agresivității, tehnici de comunicare asertivă, școlarizarea și calificarea profesională a populației de etnie romă și particularitățile populației de etnie romă.

 

Concluziile conferinței Vulnerabilități, clasă și etnicitate în cadrul serviciilor corecționale vor fi cuprinse într-o broșură dedicată incluziunii sociale a persoanelor care aparțin minorității rome, ce urmează a fi utilizată atât de către specialiștii din sistemul corecțional din România, cât și de către cei din Norvegia.

 

 

 

 

Comunicat de presă  privind conferința de promovare a proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”

 

  

   În perioada 23-27 martie 2015, Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției a organizat, sub forma a trei evenimente consecutive, conferința de promovare a proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”. La evenimentele organizate la Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov, au participat reprezentanți ai sistemului de probațiune din România, ai instanțelor și parchetelor, precum și reprezentanți ai unor instituții publice și organizații neguvernamentale de la nivel local.

     

   În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile proiectului, precum și modul în care acesta vine în întâmpinarea nevoilor instituționale ale sistemului de probațiune din România, în contextul în care, anul 2014 a reprezentat anul intrării în vigoare a unei noi legislații în materie penală și a unei noi legi privind organizarea sistemului de probațiune. De asemenea, în cursul celor trei evenimente au fost prezentate de către directorul general al Direcției Naționale de Probațiune aspecte în legătură cu impactul noilor coduri penale în anul 2014 asupra sistemului de probațiune.

 

   Proiectul are ca scop îmbunătățirea performanței de ansamblu a sistemului românesc de probațiune, prin dezvoltarea managementului organizațional, a instrumentelor de lucru existente la nivelul serviciilor de probațiune, dar și prin îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru consilierii de probațiune din 7 servicii de probațiune. Totodată, prin proiect se urmărește și oferirea de asistență specifică pentru persoanele de etnie romă aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, în conformitate cu standardele europene, în vederea furnizării unor servicii eficiente alternative închisorii. Proiectul, având un buget de 8.622.139 lei, este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, și este implementat de Direcția Națională de Probațiune în colaborare cu Direcția Programe Europene din cadrul Ministerului Justiției.

 

   Potrivit celor declarate în timpul conferinței de către directorul general al Direcției Naționale de Probațiune, ”implementarea acestui proiect prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, facilitează tranzitarea tuturor pașilor necesari pentru consolidarea unui sistem de probațiune profesionist și apreciat, atât de instituțiile din domeniul justiției, cât și de comunitate”.Activitatea de promovare a proiectului va continua în cursul anului 2015, prin organizarea a 3 evenimente similare la Iași, Focșani și Constanța. 

 

 

 

 

 

Agenda celor două vizite de lucru în Norvegia a cuprins întâlniri la Directoratul Serviciilor Corecționale din Norvegia (KDI), Academia Serviciilor Corecționale din Norvegia (KRUS) și penitenciarele Hedmark, Halden, Stavanger și Romerike, cu reprezentanți ai acestora, precum și cu reprezentanți ai serviciilor de probațiune din Rogaland și  Østfold. 


Comunicat de presă privind conferința de lansare a proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”

 

Astăzi, 30.09.2014, a avut loc, la Bucureşti, Hotel Minerva, conferinţa de lansare a proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, organizată de Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției.

Proiectul se va derula în perioada 2014-2016, cu asistență financiară nerambursabilă, prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 şi având un buget de 8.622.139 lei. Proiectul are ca scop îmbunătățirea performanței de ansamblu a sistemului românesc de probațiune prin dezvoltarea managementului organizațional, îmbunătățirea instrumentelor de lucru și a capacității practice, inclusiv în ceea ce privește oferirea de asistență specifică pentru persoanele de etnie romă aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, în conformitate cu standardele europene, în vederea furnizării unor servicii eficiente alternative închisorii.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa domnului Alin Lucian Antochi, secretar de stat în Ministerul Justiţiei din România, a doamnei Iuliana Cărbunaru, director general al Direcției Naționale de Probațiune, a domnului Kim Ekhaugen, din partea Directoratului Serviciilor Corecționale Norvegiene, precum și de prezența reprezentanților unor instituții și organizații neguvernamentale din România care vor fi implicate în implementarea proiectului.

Având în vedere că anul 2014 reprezintă anul intrării în vigoare a noilor coduri în materie penală, a unei noi legi de executare a sancţiunilor penale privative şi neprivative de libertate, precum şi a noii legi privind organizarea sistemului de probațiune, proiectul vine în întâmpinarea nevoilor instituţionale ale sistemului de probațiune din România.

Aşa cum a subliniat domnul Alin Lucian Antochi, secretar de stat în Ministerul Justiției, „noile coduri în materie penală au extins în mod semnificativ aria sancţiunilor şi măsurilor comunitare care intră în competenţa serviciilor de probaţiune, astfel încât ne aşteptăm ca la finalul acestui an, noile instituţii introduse în legislaţia penală să fie reflectate în activitatea sistemului de probaţiune. Aceste noi competenţe prezintă pe de o parte o recunoaştere a activităţii sistemului de probațiune, iar pe de altă parte o responsabilitate pe care mă aştept ca personalul de probațiune să o asume cu profesionalism şi integritate”.

Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2021 by DNN Corp